logo
logo
logo
logo

Rekonstrukcja tablic szlaku Wojciecha Kułacha-Wawrzyńcoka w gminie Biały Dunajec ze środków EFRROW
Opublikowano: 30 czerwca 2017

Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu we współpracy z Podhalańską LGD zakończył rekonstrukcję tablic na szlaku Wojciecha Kułacha-Wawrzyńcoka oraz druk folderu promującego ten szlak. Oba działania zostały objęte wsparciem finansowym ze środków EFRROW.

Tablice znajdujące się na szlaku W. Kułacha-Wawrzyńcoka kapliczki na ul. Jana Pawła II w Białym Dunajcu oraz w Gliczarowie, ustawione w roku 2004, narażone były na działanie czynników atmosferycznych uległy powolnemu zniszczeniu. Odświeżenie szlaku w okrągłą 200 rocznicę śmierci Wawrzyńcoka przyczyniło się do  przypomnienia postaci tego wybitnego artysty i do poprawienia atrakcyjności turystycznej gminy Biały Dunajec. Szlak Wawrzyńcoka jest w zasadzie jedyną atrakcją turystyczno-kulturalną pod gołym niebem, jaka znajduje się na terenie Białego Dunajca i okolic.

Druk folderu o szlaku był doskonałą formą  jego promocji w kraju i za granicą. Na zrekonstruowanych tablicach oraz w folderze zamieszczono logo i zapis o uzyskaniu środków z PROW i EFRROW.

Wymiana dużej tablicy informacyjnej w Gliczarowie Dolnym jak również tych mniejszych w Gliczarowie i Białym Dunajcu nieobjętych dofinansowaniem EFRROW  z pewnością poprawiły estetykę przestrzeni publicznej w gminie oraz dostępność do osiągnięć kultury.

Uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego szlaku nastąpi w czasie cyklu imprez zorganizowanych w 200 rocznicę śmierci artysty W.Kułacha-Wawrzyńcoka (III kwartał 2017 r.)

Pobierz folder – w formacie PDF

GOK-BiałyDunajec

Kułach-szlak

 

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 74

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...