Rekonstrukcja tablic szlaku Wojciecha Kułacha-Wawrzyńcoka w gminie Biały Dunajec ze środków EFRROW

Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu we współpracy z Podhalańską LGD zakończył rekonstrukcję tablic na szlaku Wojciecha Kułacha-Wawrzyńcoka oraz druk folderu promującego ten szlak. Oba działania zostały objęte wsparciem finansowym ze środków EFRROW.

Tablice znajdujące się na szlaku W. Kułacha-Wawrzyńcoka kapliczki na ul. Jana Pawła II w Białym Dunajcu oraz w Gliczarowie, ustawione w roku 2004, narażone były na działanie czynników atmosferycznych uległy powolnemu zniszczeniu. Odświeżenie szlaku w okrągłą 200 rocznicę śmierci Wawrzyńcoka przyczyniło się do  przypomnienia postaci tego wybitnego artysty i do poprawienia atrakcyjności turystycznej gminy Biały Dunajec. Szlak Wawrzyńcoka jest w zasadzie jedyną atrakcją turystyczno-kulturalną pod gołym niebem, jaka znajduje się na terenie Białego Dunajca i okolic.

Druk folderu o szlaku był doskonałą formą  jego promocji w kraju i za granicą. Na zrekonstruowanych tablicach oraz w folderze zamieszczono logo i zapis o uzyskaniu środków z PROW i EFRROW.

Wymiana dużej tablicy informacyjnej w Gliczarowie Dolnym jak również tych mniejszych w Gliczarowie i Białym Dunajcu nieobjętych dofinansowaniem EFRROW  z pewnością poprawiły estetykę przestrzeni publicznej w gminie oraz dostępność do osiągnięć kultury.

Uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego szlaku nastąpi w czasie cyklu imprez zorganizowanych w 200 rocznicę śmierci artysty W.Kułacha-Wawrzyńcoka (III kwartał 2017 r.)

Pobierz folder – w formacie PDF

GOK-BiałyDunajec

Kułach-szlak