Realizacja małego projektu

 

Beneficjent:  Stanisław Piętka

Tytuł operacji Wędrówki i gawędy po góralsku z „Ujkiem Staskiem” – zakup urządzeń i sprzętu na potrzeby świadczenia usług związanych z rozwijaniem aktywności społeczności lokalnej i turystów

Cel operacji: Rozwój aktywnych form spędzania czasu wolnego i propagowanie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców i turystów w połączeniu z nabywaniem umiejętności i wiedzy na temat walorów przyrodniczych i folkloru Podhala.

 

Opis projektu

Firma Stanisława Piętki – na Podhalu znanego jako Ujek Stasek- oferuje mieszkańcom i turystom przyjemne spędzanie czasu wolnego, połączenie zabawy, aktywności fizycznej z nauką, w duchu poszanowania własnych wartości oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Podhala. Poprzez swoją działalność wnioskodawca pokazuje różne ciekawe możliwości i formy spędzania wolnego czasu, zachęca  do aktywności.

W ramach projektu zakupiono sprzęt rekreacyjno-sportowy i wspinaczkowy pozwalający świadczyć usługi na wysokim poziomie fachowości, rzetelności i bezpieczeństwa.

W związku z prowadzeniem działalności w zakresie świadczenia usług rekreacyjno-edukacyjno-sportowych wnioskodawca zakupił sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć w górach (kaski wspinaczkowe – 30 szt., uprząż wspinaczkowa – 30 szt., lonża na via ferraty – 10 szt.; latarki – 30 szt., czekany – 3 szt., zestaw lawinowy  – 4 szt.,  lina – 1 szt.), sprzęt rekreacyjny (1 zestaw Slackline oraz stojaki do rozpięcia taśm w terenie – 6 szt.), a także urządzenia umożliwiające dokumentowanie zajęć w terenie, postępów i błędów  uczestników w trakcie zajęć, zbieranie materiałów filmowych i fotograficznych podczas zajęć, oraz urządzenia umożliwiające przeprowadzanie  prezentacji i prelekcji (aparat fotograficzny – 1 szt., kamerę – 1 szt., statyw-1 szt., ekran – 1 szt., kieszonkowy  projektor kieszonkowy – 1 szt., projektor duży-1 szt., urządzenie wielofunkcyjne (skaner z drukarką i kserokopiarką)  – 1 kpl.

Rezultaty projektu:

Propagowania aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Podhala, wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności, promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Podhala.

Projekt wpisuje się w cele LSR dla obszaru PLGD w zakresie rozwoju turystyki, promocji obszaru, propagowaniu aktywnego trybu życia. Wpisuje się również w koncepcję kreowania nowych, oryginalnych produktów i atrakcji turystycznych na obszarze PLGD.