Read More

Na Giewont się patrzy

Na Giewont się patrzy – Słuchowisko radiowe w reżyserii Krzysztofa KiczkaNa podstawie książki Barbary Caillot i Aleksandry KarkowskiMuzyka i teksty śpiewek – Krzysztof Trebunia-Tutka Historia polskich słuchowisk rozpoczyna się 29 listopada 1925 roku, kiedy to na antenie rozgłośni Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego wyemitowana została na żywo Warszawianka. Na podstawie sztuki Stanisława Wyspiańskiego przygotował ją Alojzy Kaszyna. Tradycyjnie teksty słuchowisk miały postać zbliżoną do dramatu teatralnego, […]

Read More

Konsultacje projektu zmian w LSR

W związku z zakończeniem diagnozowania i analizy preferowanych kierunków przeznaczenia dodatkowych środków Zarząd LGD opracował projekt zmian w LSR. Zgodnie z obowiązująca procedurą zmian LSR, przed ostatecznym zatwierdzeniem projekt przedkładany jest do informacji publicznej i konsultacji na 7 dni. Poniżej przekazujemy dokumenty. Ewentualne uwagi można wnosić do biura LGD w Szaflarach osobiście lub mailowo (info@podhalanska.pl) […]

Read More

Szaflarzańskie smaki – zakup wyposażenia kuchni KGW i organizacja warsztatów kulinarnych

Zakończyła się realizacja operacji pn.: „Szaflarzańskie smaki – warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń Wiejskich Szaflary”, w ramach której wyposażono kuchnię w remizie OSP Szaflary w nowy, profesjonalny sprzęt gastronomiczny oraz przeprowadzono warsztaty kulinarne dla dzieci i ich rodziców i dziadków. Koło Gospodyń Wiejskich Szaflary otrzymało w 2020 roku dofinansowanie w wysokości 49 474,00 zł na wyposażenie […]

Read More

Protokół i listy operacji z naborów 1 i 2.2021

W dniu 01.06.2021 Rada LGD zakończyła ocenę i wybór operacji złożonych w ramach naborów 1/2021 i 2/2021 trwających w terminie 15.04.2021 – 28.04.2021. Pula środków w naborze 1/2021 wynosiła 80 000 zł, ocenie w ramach naboru podlegały dwa wnioski złożone w terminie i nie wycofane. Pula środków w naborze 2/2021 wynosiła 80 000 zł, ocenie […]

Read More

Ankieta badająca pożądane kierunki ogłaszania naborów dla mieszkańców w ramach dodatkowych środków

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiającym niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) […]

Read More

Zaproszenie na Posiedzenie Rady 01.06.2021 r.

Szanowni Państwo, W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy Posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD, które odbędzie się we wtorek dnia 01.06.2021 o godzinie 16:00 w Szaflarach w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, ul. Orkana 37 c Równocześnie informujemy, że zostaną zapewnione wszelkie normy związane z organizacją spotkań służbowych w rygorze sanitarnym. Tematem posiedzenia będzie ocena […]

Read More

Budżet Obywatelski Małopolska 2021- głosowanie ruszyło!

Od 14 maja wszyscy mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 lat, mogą oddać swoje głosy na projekty w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W tym roku przyjęto do głosowania rekordową liczbę zadań – jest ich aż 234. Głosowanie trwa do 14 czerwca, a wyniki poznamy do 22 października. Szczegóły i wykaz projektów na które […]

Read More

Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGD

Szanowni Państwo, W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy Posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD, które odbędzie się w poniedziałek dniu 24.05.2021 r. o godzinie 17:00 w Kościelisku, Dom Ludowy siedziba Oddziału Związku Podhalan w Kościelisku ul. Nędzy Kubińca 229 Równocześnie informujemy, że zostaną zapewnione wszelkie normy związane z organizacją spotkań służbowych w rygorze sanitarnym. Tematem posiedzenia […]

Read More

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

  Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie CzłonkówPodhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 24-05-2021 r. Godz. 16:00 Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w  dniu 24.05.2021 r. o godzinie 16:00w Kościelisku, Dom Ludowy siedziba Oddziału Związku Podhalan […]

Read More

Aktualizacja LSR – przewalutowanie budżetu na EURO

Szanowni Państwo, w związku z możliwością przewalutowania budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na walutę EURO, Zarząd LGD przygotował aktualizację LSR w zakresie przewalutowania i przesunięcia oszczędności wynikających z przewalutowania na przedsięwzięcia w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych oraz rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury. Zmiany planujemy zatwierdzić 24.05.2021r. Prosimy o zapoznanie się z nimi i zgłaszanie […]