Protokół z wyboru i listy operacji do naborów 6.2019 i 7.2019

Szanowni Państwo, w dniu 03.02.2020 r. Rada Podhalańskiej LGD zakończyła ocenę i wybór operacji złożonych w naborach w zakresie:

Podejmowanie działalności gospodarczej: nabór 6/2019 i 8/2019 (dla osób z grup defaworyzowanych)

Rozwijanie działalnosci gospodarczej: nabór 7/2019

Informujemy że w naborze 8/2019 żadna z operacji złożonych w naborze nie została wybrana do finansowania – żadna nie uzyskała minimalnej liczby punktów niezbędnej do wyboru operacji.

Listy operacji dla naborów 6/2019 i 7/2019 oraz protokół z posiedzenia (w dniach 9.I.2020, 29.I.2020, 3.II.2020) do podejrzenia jest poniżej:

Protokół

Uchwała nr XX_214_20 – Listy operacji nabór 6/2019

Uchwała XX_216_20 – listy operacji nabór 7/2019