Protokół z posiedzenia w dniu 28.04.2017

Szanowni Państwo w związku z przeprowadzoną przez Radę PLGD ponowną oceną operacji na wezwanie SWM zamieszczamy protokół z posiedzenia Rady w dniu 28.04.2017 r.

protokół z dnia 28-04-2017