Protokół i listy operacji z naborów 1 i 2.2021

W dniu 01.06.2021 Rada LGD zakończyła ocenę i wybór operacji złożonych w ramach naborów 1/2021 i 2/2021 trwających w terminie 15.04.2021 – 28.04.2021.

Pula środków w naborze 1/2021 wynosiła 80 000 zł, ocenie w ramach naboru podlegały dwa wnioski złożone w terminie i nie wycofane.

Pula środków w naborze 2/2021 wynosiła 80 000 zł, ocenie podlegało 8 wniosków złożonych w terminie i nie wycofanych. Jeden wniosek zostały wycofany i nie podlegał ocenie.

Protokół z posiedzenia w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach naborów 1/2021 i 2/2021

Listy operacji nabór 1/2021

Listy operacji nabór 2/2021