Protokół i listy operacji do naborów 1.2020 i 2.2020

W związku z zakończeniem oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2020 i 2/2020, zamieszczamy Protokół z posiedzenia w dniu 11.03.2020 i Listy operacji zatwierdzone przez Radę podczas tego posiedzenia, zamieszczamy także listę operacji (skorygowaną w związku z uwagami UMWM) w ramach naboru 7/2019.

Lista_operacji_nabór 7.2020 – korekta omyłki

Listy_operacji_nabór_1.2020

Listy_operacji_nabór_2.2020

Informujemy że zamieszczony wcześniej protokół z posiedzenia z dnia 11.03.2020r. okazał się niekompletny, po ponownym poprawnym zeskanowaniu zamieszczamy ponownie w dniu 28.04.2020:

Protokół z oceny i wyboru operacji z dnia 11.03.2020r.