Prosimy o Państwa opinie – konsultacje społeczne LSR

Lokalna Grupa Działania dwukrotnie ogłaszała nabór wniosków na realizację operacji polegającej na Tworzeniu niekomercyjnych inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. Z powodu braku wniosków w obu naborach LGD rozważa przesunięcie środków (500 tys zł) na inne działania. Najbardziej zbliżonym pod kątem wskaźnika produktu byłoby przesunięcie na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej w branży handlu, produkcji, i przetwórstwa spożywczego.

Podhalańska Lokalna Grupa Działania z uwagi na długą i nieprzewidywalną weryfikację projektów grantowych w SW rozważa zmianę sposobu realizacji Przedsięwzięć zaplanowanych w formie Grantów na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD.

W ankiecie prosimy o Państwa opinię w tych dwóch kwestiach – opinie przyjmujemy do dnia 03.05.2018 r.

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/1Oh2JcNvTP7RjJSE2