Promocja obszaru Podhalańskiej LGD podczas Festiwalu Doliny Karpia

We wrześniu 2016 r. Podhalańska LGD uczestniczyła ze swoim stoiskiem promocyjnym w jednym z licznych wydarzeń podczas Festiwalu Doliny Karpia. Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe w Zatorze w dniu 18 września 2016 r. w których uczestniczyliśmy były zarazem uroczystym zamknięciem festiwalu trwającego 5 miesięcy.

Specjalnością naszego stoiska był moskol podhalański wpisany na listę produktów tradycyjnych województwa małopolskiego.

 

Zachęcamy do oglądania relacji z  Wielkich Zatorskich Żniw Karpiowych 2016: http://www.okzator.iap.pl/zniwa_karpiowe2016/

 LOGA-szeroko

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Promocję obszaru PLGD i degustację produktów tradycyjnych Podhala na stoisku podczas Dni Karpia w Dolinie Baryczy. współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dni-karpia1a-2016 Dni-karpia6-2016