Program szkolenia dla beneficjentów konkursów LGD w 2016 r.

W związku z planowanymi konkursami do ogłoszenia przez Podhalańską LGD w 2016 r. zapraszamy na szkolenie dla osób zainteresowanych aplikowaniem o środki z EFRROW. Celem przygotowania odpowiedniej sali i materiałów prosimy o telefoniczną zapowiedź uczestnictwa w szkoleniu pod nr 182011543.

Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 308, 6 października 2016 r.

program:

14:00 – 15:50 Omówienie zasad aplikowania o grant, omówienie formularza grantowego (wersja robocza), zobowiązań umowy o powierzenie grantu, formularza rozliczenia grantu i sprawozdania.
Przerwa przed szkoleniem z zakresu rozwijania przedsiębiorczości
16:00 – 16:50 Omówienie zasad aplikowania o premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Omówienie wzoru wniosku i załączników do wniosku o przyznanie pomocy.
przerwa
17:00 – 18:45 Omówienie zasad wypełniania biznesplanu na podejmowanie działalności gospodarczej i rozwianie działalności gospodarczej – jeden formularz
przerwa
19:00 – 20:00 Omówienie zasad aplikowania na rozwój istniejącej działalności gospodarczej, omówienie wzoru wniosku i załączników
20:00 – 21:00 Pytania i konsultacje

Ramowy program szkolenia może ulec zmianom w zależności od zgłaszanych w trakcie szkolenia potrzeb uczestników lub konieczności omówienia istotnych kwestii nieujętych w programie