Procedury wyboru projektów – konsultacje

2cSzanowni Państwo,

Trwają ostatnie prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).Procedury wyboru operacji są elementem LSR według którego oceniane będą wnioski złożone na realizację operacji w ramach wdrażania LSR. Od przyjętych procedur i kryteriów oraz przypisanych do nich liczby punktów – określenia ważności zależy, jakie wnioski zostaną wybrane do realizacji.

Załącznik nr 3 do grantów – karta oceny według kryteriów dostępu uwzgl wytyczne

Procedura grantowa uwzgl wytyczne2

Procedura oceny i wyboru operacji uwzg wytyczne

Załącznik nr 2 do grantów – karta oceny formalnej uwzgl wytyczne

Uwagi prosimy przesłać do dnia 18 grudnia 2015r. do godz. 09:00 pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@podhalanska.pl lub dostarczyć do biura LGD.