logo
logo
logo
logo

Premia na START. Jak poprawnie udokumentować utrzymanie miejsca pracy.
Opublikowano: 14 marca 2022

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dla beneficjentów Premii na START dotyczącą prawidłowego udokumentowania zobowiązania dotyczącego utrzymania miejsca pracy na etapie informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.

Dotyczy: Oceny Informacji Monitorujących z realizacji biznesplanu dla operacji realizowanych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza Informacji Monitorującej … zamieszczoną na stronie internetowej www.prow.malopolska.pl. Beneficjenci są zobowiązani do przedstawienia wymaganych dokumentów dotyczących samozatrudnienia/zatrudnienia za okres pełnego roku liczonego od dnia dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy.

Dnia 10 września 2020 r. nastąpiła zmiana ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez wprowadzenie w § 27. ust. 1aa. zapisów ,iż: Beneficjent realizuje zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, w zakresie:
1) wykonywania działalności gospodarczej,
2) podlegania ubezpieczeniom,
3) utrzymania miejsca pracy
– przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Samorząd Województwa stoi na stanowisku, iż Informacje Monitorujące z realizacji biznesplanu powinny zawierać dokumenty pozwalające na weryfikację regularności ponoszonych kosztów związanych z samozatrudnieniem/zatrudnieniem tj. Zaświadczenie o zgłoszeniu i okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym – US-7 wraz z informacją o niezaleganiu w opłacaniu składek lub ZUS DRA, RCA, RSA wraz z potwierdzeniami zapłaty do ZUS. Jeżeli w ramach operacji Beneficjent zatrudnił pracownika to powinien złożyć jego umowę o pracę wraz z zakresem czynności. Przedmiotowe dokumenty należy złożyć za okres od dnia podjęcia działalności gospodarczej oraz zgłoszenia i opłacanie składek z tego tytułu do dnia złożenia Informacji Monitorującej…

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 154

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...

INFORMACJA O PLANOWANEJ OPERAC...
Opublikowano: 4 maja 2022

W związku z opublikowaniem w dniu 28.03.2022 r. roku na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania informacji nr...

02.05.2022r. – BIURO NIE...
Opublikowano: 1 maja 2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 02.05.2022 r. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu w innych dniach w...