logo
logo
logo
logo

Premia na START. Jak poprawnie udokumentować utrzymanie miejsca pracy.
Opublikowano: 14 marca 2022

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dla beneficjentów Premii na START dotyczącą prawidłowego udokumentowania zobowiązania dotyczącego utrzymania miejsca pracy na etapie informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.

Dotyczy: Oceny Informacji Monitorujących z realizacji biznesplanu dla operacji realizowanych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza Informacji Monitorującej … zamieszczoną na stronie internetowej www.prow.malopolska.pl. Beneficjenci są zobowiązani do przedstawienia wymaganych dokumentów dotyczących samozatrudnienia/zatrudnienia za okres pełnego roku liczonego od dnia dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy.

Dnia 10 września 2020 r. nastąpiła zmiana ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez wprowadzenie w § 27. ust. 1aa. zapisów ,iż: Beneficjent realizuje zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, w zakresie:
1) wykonywania działalności gospodarczej,
2) podlegania ubezpieczeniom,
3) utrzymania miejsca pracy
– przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Samorząd Województwa stoi na stanowisku, iż Informacje Monitorujące z realizacji biznesplanu powinny zawierać dokumenty pozwalające na weryfikację regularności ponoszonych kosztów związanych z samozatrudnieniem/zatrudnieniem tj. Zaświadczenie o zgłoszeniu i okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym – US-7 wraz z informacją o niezaleganiu w opłacaniu składek lub ZUS DRA, RCA, RSA wraz z potwierdzeniami zapłaty do ZUS. Jeżeli w ramach operacji Beneficjent zatrudnił pracownika to powinien złożyć jego umowę o pracę wraz z zakresem czynności. Przedmiotowe dokumenty należy złożyć za okres od dnia podjęcia działalności gospodarczej oraz zgłoszenia i opłacanie składek z tego tytułu do dnia złożenia Informacji Monitorującej…

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 329

w dniu 1-2.12. 2022r biuro PLG...
Opublikowano: 30 listopada 2022

Szanowni Państwo, w dniu 1-2.12. 2022r biuro PLGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy!    ...

Równoj ku Górze...
Opublikowano: 28 listopada 2022

Szanowni Państwo, Na zakończenie roku jubileuszu obecności Świętego Jana Pawła II na Podhalu kiedy to wołał „Sursum Corda”, w t...

W dniu 25.11. 2022r (piątek) b...
Opublikowano: 24 listopada 2022

W dniu 25.11. 2022r (piątek) biuro nieczynne. W godzinach 10-12 zapraszamy na spotkanie w ramach budowania nowej strategii do U...

ANKIETA EWALUACYJNA PLANU KOMU...
Opublikowano: 22 listopada 2022

ANKIETA EWALUACYJNA OCENIAJĄCA SKUTECZNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Podhalańską LGD...