Powtórna ocena wniosków – lista rankingowa

Podhalańska LGD informuje, iż w związku z powtórną oceną wniosków publikuje listę rankingową operacji wybranych i niewybranych do finansowania.

Lista rankinogwa operacji wybranych i niewybranych do finansowania 2013 – pobierz