Posiedzenie w sprawie oceny operacji w naborach 1.2020 i 2.2020

Szanowni Państwo,

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy Posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD które odbędzie się w środę 11.03.2020 r. o godzinie 16:00  w biurze LGD w Szaflarach,  ul. Orkana 37c.

Tematem przewodnim posiedzenia będzie ocena operacji złożonych w naborach 1/2020 i 2/2020, które trwały w terminie 04.02.2020 – 17.02.2020.

Program posiedzenia:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

–    powitanie obecnych

–    weryfikacja kworum i obowiązujących parytetów oraz rejestru interesów

–    przyjęcie porządku obrad

2. Ocena i wybór operacji w ramach naborów 1/2020 i 2/2020.

2.1.  Złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 1/2020 i 2/2020

2.2.  Ocena operacji pod kątem zgodności z LSR  i  kryteriami wyboru operacji, podejmowanie uchwał o niewybraniu operacji w przypadku wniosków uznanych za niezgodne z LSR lub wniosków które nie uzyskały minimum punktowego (jeżeli dotyczy). Opracowanie pism do wnioskodawców ws. udzielenia wyjaśnień do wniosków, których uzyskanie umożliwi ocenę operacji pod kątem zgodności z LSR i kryteriami (jeżeli dotyczy).

– Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 1/2020

– Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 2/2020

2.3.  Sporządzenie list operacji i podejmowanie uchwał o wyborze operacji oraz uchwał o przyjęciu list operacji w ramach naborów 1/2020, 2/2020.

3. Wolne wnioski i zapytania

4. Zakończenie posiedzenia.

Ramowy program posiedzenia w razie potrzeby może ulec zmianom.