logo
logo
logo
logo

Posiedzenie Rady
Opublikowano: 21 marca 2014

Zawiadomienie

Na podstawie § 14 Regulaminu Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zawiadamiam, że w dniu 28/03/2014 roku (piątek) o godzinie 15:00 w siedzibie Biura Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Murzasichlu przy ul. Sądelskiej 55 odbędzie się Posiedzenie Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.

 

Porządek Posiedzenia przedstawia się następująco:

 

 

 1. Otwarcie posiedzenie, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie porządku obrad
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 3. Omówienie wniosków złożonych w ramach naborów zakończonych w dniu 20 marca 2014.
 4. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/VII/MP/14/PLGD, „Zakup  i wdrożenie zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami bibliotecznymi w Gminnej Bibliotece Publicznej w Białym Dunajcu z użyciem technologii teleinformatycznych” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 5.  Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 2/VII/MP/14/PLGD,  „Kultywowanie tradycji i kultury regionalnej poprzez zakup instrumentów muzycznych” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 6. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 3/VII/MP/14/PLGD,  „Podtrzymywanie tradycji i kultury regionalnej poprzez zakup strojów regionalnych” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 7. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 4/VII/MP/14/PLGD,  „Zakup strojów regionalnych” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 8. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 5/VII/MP/14/PLGD,  „Utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Chochołów” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 9. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 6/VII/MP/14/PLGD,  „Taniec i śpiew- organizacja warsztatów tańca i śpiewu góralskiego oraz imprezy promującej miejscową kulturę” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 10. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 7/VII/MP/14/PLGD,  „Doposażenie członków OSP w Murzasichlu poprzez zakup strojów regionalnych jako element umundurowania galowego” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 11. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 8/VII/MP/14/PLGD,  „Utworzenie rekreacyjnego placu do ćwiczeń- zewnętrznej siłowni dla mieszkańców i turystów obszaru PLGD” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 12. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 9/VII/MP/14/PLGD,  „Publikacja mapy turystycznej oraz organizacja zawodów promujących trasy piesze i rowerowe” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 13. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 10/VII/MP/14/PLGD,  „Plac rekreacyjny przy Domu Ludowym w Kościelisku nowym produktem turystycznym, w którym kultura i tradycja łączą się ze sportem- promocja wypoczynku w Kościelisku poprzez zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu wraz z wydaniem ulotki promującej imprezy odbywające się na scenie plenerowej w Kościelisku” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 14. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 11/VII/MP/14/PLGD,  „W zdrowym ciele zdowy duch – promocja aktywnego wypoczynku, realizowana przez nowy produkt turystyczny do ćwiczeń na wolnym powietrzu i wydanie folderu promujacego miejsca aktywnego wypoczynku na terenie gminy” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 15. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 12/VII/MP/14/PLGD,  „Promocja dziedzictwa kulturowego Podtatrza poprzez uczestnictwo w imprezach plenerowych na terenie podhala” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 16. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 13/VII/MP/14/PLGD,  „Wykorzystanie zasobów przyrodniczych obszaru poprzez wytyczenie „miodowego szlaku” dla turystów oraz mieszkańców” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 17. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 14/VII/MP/14/PLGD,  „Multimedialny przewodnik skiturowy po Tatrach” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 18. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 15/VII/MP/14/PLGD,  „Gramy w Petankę- budowa dwóch budromów w Czarnym Dunajcu” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 19. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 16/VII/MP/14/PLGD,  „Zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych dla kapeli góralskiej oraz wyposażenia stołu na Hołdymas w Czarnym Dunajcu” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 20. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 17/VII/MP/14/PLGD,  „Nowe trasy turystyczne- wytyczenie i oznakowanie nowych tras turystycznych w Gminie Czarny Dunajec” złożonego w ramach działania:  Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 21. Wolne głosy, wnioski, zapytania,
 22. Zakończenie posiedzenia.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 43

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...

INFORMACJA O PLANOWANEJ OPERAC...
Opublikowano: 4 maja 2022

W związku z opublikowaniem w dniu 28.03.2022 r. roku na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania informacji nr...

02.05.2022r. – BIURO NIE...
Opublikowano: 1 maja 2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 02.05.2022 r. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu w innych dniach w...