Posiedzenie Rady ws. oceny wniosków z naborów nr 1,2,3,4/2016 – ciąg dalszy

Szanowni Państwo

W dniu 23.01.2017 r. Rada Podhalańskiej LGD zebrała się aby ocenić wnioski złożone w naborach nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016.

W związku z faktem dużej ilości spraw do rozpatrzenia Rada zdecydowała o rozłożeniu ww. posiedzenia na kilka dni, o czym członkowie Rady zostali powiadomieni na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 23.01.2016 r.

Kolejnym dniem posiedzenia w sprawie oceny wniosków złożonych w naborach nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 ustalono 30.01.2017 r. godzina 15:00, miejsce: Biuro Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310.

Planowany porządek obrad:

  • Sprawy organizacyjne – weryfikacja kworum, partytetów, rejestru interesów i innych dokumentów
  • Ocena merytoryczna pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru wniosków i wybór operacji w ramach naborów nr 2/2016, 3/2016, 4/2016

5)      Ustalanie kwoty wsparcia lub wysokości premii dla wniosków wybranych w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016

6)      Sporządzenie List operacji w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 i podjęcie uchwał

7)  Wolne wnioski i zapytania