logo
logo
logo
logo

Posiedzenie Rady ws. oceny wniosków z naborów 6.2019, 7.2019, 8.2019
Opublikowano: 22 stycznia 2020

Szanowni Państwo
W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na drugi dzień Posiedzenia Rady w sprawie oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD złożonych w naborach 6/2019, 7/2019, 8/2019, które trwały w terminie 29.11.2019 – 13.12.2019.

Posiedzenie odbędzie się w środę 29.01.2020 r. o godzinie 13:00 w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Szaflarach, ul. Orkana 37 c (budynek Ośrodka Zdrowia, III piętro).

Program drugiego dnia posiedzenia w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania, tj. w dniu 29.01.2020 r.:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:
  – powitanie obecnych
  – weryfikacja kworum i obowiązujących parytetów oraz rejestru interesów
  – przyjęcie porządku obrad
 2. Złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności przez członków Rady nieobecnych w pierwszym dniu posiedzenia, w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 6/2019 i 8/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz w naborze nr 7/2019 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
 3. Ocena operacji pod kątem zgodności z LSR i podejmowanie uchwał o niewybraniu operacji w przypadku wniosków uznanych za niezgodne z LSR (jeżeli dotyczy);
  ocena operacji pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru i podejmowanie uchwał o niewybraniu operacji w przypadku wniosków, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów w ocenie (jeżeli dotyczy):
  – Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 6/2019
  – Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 8/2019
  – Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 7/2019
 4. Sporządzenie list operacji i podejmowanie uchwał o wyborze operacji oraz uchwał o przyjęciu list operacji w ramach naborów 6/2019, 7/2019, 8/2019.
 5. Wolne wnioski i zapytania
 6. Zakończenie posiedzenia ws. oceny operacji w ramach naborów 6/2019, 7/2019, 8/2019.

Ramowy program posiedzenia w razie potrzeby może ulec zmianom.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 284

Zapytanie ofertowe nr 5/2023/P...
Opublikowano: 30 maja 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 29 maja 2023

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne...

Wyniki postępowania 3/2023/PLG...
Opublikowano: 29 maja 2023

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2023/PLGD: Część A 1. GB Firma Budowlan...

Konsultacje społeczne projektu...
Opublikowano: 22 maja 2023

Szanowni Państwo, Prezentujemy projekt LSR Podhalańskiej LGD na lata 2023-2029 do konsultacji społecznych. Będziemy wdzięczn...