Posiedzenie Rady w sprawie ponownej oceny – procedura odwoławcza nabór 3/2018

Szanowni Państwo w dniu 17.07.2018 r. o godzinie 14:00 w Biurze LGD w Białym Dunajcu ul. Jana Pawła II 310 odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie kontynuacji procedury odwoławczej dotyczącej wniosków złożonych w naborze 3/2018.

Program posiedzenia:

  1.    Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne, weryfikacja kworum, rejestru interesów i deklaracji bezstronności oraz parytetów, przyjęcie porządku obrad.
  2. Odczytanie pism z SW w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych przez wnioskodawców konkursu 3/2018.
  3. Przeprowadzenie  ponownej oceny operacji co do których SW podjął decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu protestu oraz podjęcie uchwał zmieniających uchwały w sprawie wyboru operacji (jeżeli dotyczy).
  4. Wolne wnioski
  5. Zakończenie posiedzenia

W razie zaistnienia konieczności zmian o ewentualnym uzupełnieniu porządku obrad członkowie Rady zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.