logo
logo
logo
logo

Posiedzenie Rady w dniu 25-08-2014
Opublikowano: 11 sierpnia 2014

Zawiadomienie

 

Na podstawie § 14 Regulaminu Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zawiadamiam, że w dniu 25/08/2014 roku (poniedziałek) o godzinie 16:00 w siedzibie Biura Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Murzasichlu przy ul. Sądelskiej 55 odbędzie się Posiedzenie Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.
 
 
Porządek Posiedzenia przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie posiedzenie, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady PLGD.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 1/VIII/MP/14/PLGD, „Utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Chochołów” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 2/VIII/MP/14/PLGD, „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami bibliotecznymi w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zofii Solarzowej w Biały Dunajcu z użyciem technologii teleinformatycznych”” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 3/VIII/MP/14/PLGD, „Konkurs „Sykowne Gaździny z kościeliskiej gminy” na najlepsze Gaździny Gminy Kościelisko, które przyrządzą NAJLEPSZĄ PODHALAŃSKĄ POTRAWĘ TRADYCYJNĄ ORAZ WSPÓŁCZESNĄ POTRAWĘ Z UŻYCIEM PRODUKTÓW LOKALNYCH” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 4/VIII/MP/14/PLGD, „Kultywowanie tradycji i kultury regionalnej poprzez zakup instrumentów muzycznych” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 5/VIII/MP/14/PLGD, „Podtrzymywania tradycji i kultury Podhala poprzez występy zespołów regionalnych w strojach ludowych” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 6/VIII/MP/14/PLGD, „”Muzyka ojców naszych- moje dziedzictwo”- warsztaty muzyki góralskiej dla dzieci i młodzieży drogą do rozwoju młodych talentów i zachowania tożsamości kulturowej Podhala” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 7/VIII/MP/14/PLGD, „Doposażenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzasichlu, poprzez zakup umundurowania galowego i strojów regionalnych jako element umundurowania galowego” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 8/VIII/MP/14/PLGD, „Wydanie książki pt. „Genealogia Dzianisza” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 9/VIII/MP/14/PLGD, „Zakup strojów regionalnych” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 10/VIII/MP/14/PLGD, „Koncert Majowe Granie- Kościelisko” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 11/VIII/MP/14/PLGD, „Budowa zadaszonego szałasu do celów rekreacyjnych, położonego przy Szlaku Papieskim” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 12/VIII/MP/14/PLGD, „Tak  żyliśmy, tak żyjemy- wydanie i promocja folderu, albumu, filmu, spotu reklamowego oraz materiałów o tematyce regionalnej a także przeprowadzenie cyklu warsztatów z malarstwa na tkaninie i malarstwa na szkle” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 13/VIII/MP/14/PLGD, „Plener rzeźbiarski w Gminie Poronin szansą na rozwój aktywności społecznej mieszkańców obszaru Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 14/VIII/MP/14/PLGD, „Ocalić od zapomnienia” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 15/VIII/MP/14/PLGD, „Skarby miny i tajemnice” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 16/VIII/MP/14/PLGD, „

  LGD Podhalańska

  Artystycznie” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 17/VIII/MP/14/PLGD, „Rekreacja pod Tatrami” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 18/VIII/MP/14/PLGD, „Wzrost atrakcyjności obszaru Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania działającej na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary dzięki optymalnemu wykorzystaniu potencjału turystycznego poprzez utworzenie interdyscyplinarnej platformy informacyjnej w postaci Multimedialnego Przewodnika” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 19/VIII/MP/14/PLGD, „Edukacja ekologiczna mieszkańców w Gminie Kościelisko” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 20/VIII/MP/14/PLGD, „Zakup strojów ludowych dla zespołu góralskiego oraz wyprodukowanie matriałów promocyjnych wraz z płytą muzyczną” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 21/VIII/MP/14/PLGD, „Książka i kawa- adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na księgarnio- kawiarnie w Czarnym Dunajcu” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 22/VIII/MP/14/PLGD, „Budowa wiaty oraz budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu w sportowego w Czarnym Dunajcu” złożonego w ramach działania: Małe projekty,
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 1/VIII/OW/14/PLGD, „Utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Chochołów” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój Wsi,
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 2/VIII/OW/14/PLGD, „Odnowa centrum wsi- remonty chodników przyparafialnych” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój Wsi,
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 3/VIII/OW/14/PLGD, „Odnowa centrum wsi- remonty chodników przyparafialnych” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój Wsi
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 4/VIII/OW/14/PLGD, „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skrzypne” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój Wsi,
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 5/VIII/OW/14/PLGD, „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Bańska Wyżna” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój Wsi,
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 6/VIII/OW/14/PLGD, „Konserwacja i restauracja zabytkowego muru kamiennego stanowiącego część pierwotnego założenia dworskiego rodziny Uznańskich oraz dostosowanie muru do urządzenia wystaw czasowych poświęconych kulturze, historii i etnografii regionu w miejscowości Szaflary” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój Wsi,
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 7/VIII/OW/14/PLGD, „Nowe oblicze starej Wańkówki- rewitalizacja budynku Gminnego Centrum Informacji i Promocji w Poroninie” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój Wsi,
 33. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 8/VIII/OW/14/PLGD, „Poprawa jakości życia społeczności lokalnej i poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez wykonanie ławek i koszy we wszystkich sołectwach Gminy Poronin” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój Wsi,
 34. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 9/VIII/OW/14/PLGD, „Odnowa centrum wsi Kościelisko poprzez przebudowę ciągu pieszego ul. Budzówka i Śmiechówka oraz montaż obiektu małej architektury” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój Wsi,
 35. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr               1/VIII/RM/14/PLGD, „Budowa bezdotykowej myjni samochodowej w Witowie” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 36. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr               2/VIII/RM/14/PLGD, „Podwyższenie konkurencyjności firmy oraz wzrost zatrudnienia poprzez zakup plotera do obróbki drewna” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 37. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr               3/VIII/RM/14/PLGD, „Podniesienie konkurencyjności i zwiększenie zatrudnienia poprzez wyposażenie obiektu turystycznego” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 38. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr               4/VIII/RM/14/PLGD, „Zakup wyposażenia dla nowo tworzonego zakładu cukierniczego, samozatrudnienie i uruchomienie produkcji ciast i ciasteczek w celu podwyższenie konkurencyjności w branży cukierniczej na Podhalu” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
 39. Wolne głosy, wnioski, zapytania,
 40. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 92

Równoj ku Górze...
Opublikowano: 28 listopada 2022

Szanowni Państwo, Na zakończenie roku jubileuszu obecności Świętego Jana Pawła II na Podhalu kiedy to wołał „Sursum Corda”, w t...

W dniu 25.11. 2022r (piątek) b...
Opublikowano: 24 listopada 2022

W dniu 25.11. 2022r (piątek) biuro nieczynne. W godzinach 10-12 zapraszamy na spotkanie w ramach budowania nowej strategii do U...

ANKIETA EWALUACYJNA PLANU KOMU...
Opublikowano: 22 listopada 2022

ANKIETA EWALUACYJNA OCENIAJĄCA SKUTECZNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Podhalańską LGD...

Warsztaty „Drugie życie&...
Opublikowano: 21 listopada 2022

Serdecznie zapraszamy na warsztaty "Drugie zycie" W ramach działań promujących wzory regionu w nowym dizajnie zostaną zorganizo...