Posiedzenie Rady w dniu 06.03.2017 r. – szczegóły

Szanowni Państwo

Informujemy że

do dnia 27.02.2017 łącznie wpłynęło do biura PLGD 16 protestów, w tym:

– W ramach naboru nr 2/2016 wniesione zostały protesty od oceny operacji nr: 1/2/2016, 2/2/2016, 3/2/2016, 5/2/2016, 18/2/2016, 22/2/2016, 25/2/2016, 26/2/2016, 27/2/2016.

– W ramach naboru nr 3/2016 wniesione zostały protesty od oceny operacji nr: 1/3/2016, 2/3/2016, 3/3/2016, 4/3/2016, 5/3/2016, 9/3/2016, 11/3/2016.

W związku z powyższym w  imieniu Pani Przewodniczącej Rady PLGD potwierdzamy termin posiedzenia Rady PLGD w sprawie rozpatrzenia odwołań od wyników oceny operacji.

 

Posiedzenie Rady w sprawie rozpatrzenia protestów od oceny  i  przeprowadzenia ponownej oceny ww. operacji odbędzie się w dniu 06.03.2017 r.o godzinie 17:00 w biurze Podhalańskiej LGD.