logo
logo
logo
logo

Posiedzenie Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.
Opublikowano: 28 lipca 2014

Zawiadomienie

 

Na podstawie § 14 Regulaminu Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zawiadamiam, że w dniu 04/08/2014 roku (poniedziałek) o godzinie 15:00 w siedzibie Biura Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Murzasichlu przy ul. Sądelskiej 55 odbędzie się Posiedzenie Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.

 

 

Porządek Posiedzenia przedstawia się następująco:

 

 

 1. Otwarcie posiedzenie, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie porządku obrad
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 3. Omówienie wniosków złożonych w ramach naborów zakończonych w dniu 28 lipca 2014.
 4. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/VIII/MP/14/PLGD, „Utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Chochołów” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 5.  Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 2/VIII/MP/14/PLGD, „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami bibliotecznymi w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zofii Solarzowej w Biały Dunajcu z użyciem technologii teleinformatycznych” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 6. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 3/VIII/MP/14/PLGD, „Konkurs „Sykowne Gaździny z kościeliskiej gminy” na najlepsze Gaździny Gminy Kościelisko, które przyrządzą NAJLEPSZĄ PODHALAŃSKĄ POTRAWĘ TRADYCYJNĄ ORAZ WSPÓŁCZESNĄ POTRAWĘ Z UŻYCIEM PRODUKTÓW LOKALNYCH” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 7. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 4/VIII/MP/14/PLGD, „Kultywowanie tradycji i kultury regionalnej poprzez zakup instrumentów muzycznych” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 8. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 5/VIII/MP/14/PLGD, „Podtrzymywania tradycji i kultury Podhala poprzez występy zespołów regionalnych w strojach ludowych” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 9. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 6/VIII/MP/14/PLGD, „”Muzyka ojców naszych- moje dziedzictwo”- warsztaty muzyki góralskiej dla dzieci i młodzieży drogą do rozwoju młodych talentów i zachowania tożsamości kulturowej Podhala” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 10. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 7/VIII/MP/14/PLGD, „Doposażenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzasichlu, poprzez zakup umundurowania galowego i strojów regionalnych jako element umundurowania galowego” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 11. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 8/VIII/MP/14/PLGD, „Wydanie książki pt. „Genealogia Dzianisza”” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 12. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 9/VIII/MP/14/PLGD, „Zakup strojów regionalnych”” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 13. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 10/VIII/MP/14/PLGD, „Koncert Majowe Granie- Kościelisko” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 14. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 11/VIII/MP/14/PLGD, „Budowa zadaszonego szałasu do celów rekreacyjnych, położonego przy Szlaku Papieskim” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 15. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 12/VIII/MP/14/PLGD, „Tak  żyliśmy, tak żyjemy- wydanie i promocja folderu, albumu, filmu, spotu reklamowego oraz materiałów o tematyce regionalnej a także przeprowadzenie cyklu warsztatów z malarstwa na tkaninie i malarstwa na szkle” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 16. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 13/VIII/MP/14/PLGD, „Plener rzeźbiarski w Gminie Poronin szansą na rozwój aktywności społecznej mieszkańców obszaru Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 17. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 14/VIII/MP/14/PLGD, „Ocalić od zapomnienia” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 18. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 15/VIII/MP/14/PLGD, „Skarby miny i tajemnice” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 19. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 16/VIII/MP/14/PLGD, „LGD Podhalańska Artystycznie” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 20. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 17/VIII/MP/14/PLGD, „Rekreacja pod Tatrami” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 21. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 18/VIII/MP/14/PLGD, „Wzrost atrakcyjności obszaru Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania działającej na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary dzięki optymalnemu wykorzystaniu potencjału turystycznego poprzez utworzenie interdyscyplinarnej platformy informacyjnej w postaci Multimedialnego Przewodnika” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 22. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 19/VIII/MP/14/PLGD, „Edukacja ekologiczna mieszkańców w Gminie Kościelisko” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 23. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 20/VIII/MP/14/PLGD, „Zakup strojów ludowych dla zespołu góralskiego oraz wyprodukowanie matriałów promocyjnych wraz z płytą muzyczną” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 24. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 21/VIII/MP/14/PLGD, „Książka i kawa- adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na księgarnio- kawiarnie w Czarnym Dunajcu” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 25. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 22/VIII/MP/14/PLGD, „Budowa wiaty oraz budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu w sportowego w Czarnym Dunajcu” złożonego w ramach działania: Małe projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 26. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/VIII/OW/14/PLGD, „Utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Chochołów” złożonego w ramach działania: Odnowa i Rozwój Wsi, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 27. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 2/VIII/OW/14/PLGD, „Odnowa centrum wsi- remonty chodników przyparafialnych” złożonego w ramach działania: Odnowa i Rozwój Wsi, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 28. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 3/VIII/OW/14/PLGD, „Odnowa centrum wsi- remonty chodników przyparafialnych” złożonego w ramach działania: Odnowa i Rozwój Wsi, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 29. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 4/VIII/OW/14/PLGD, „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skrzypne” złożonego w ramach działania: Odnowa i Rozwój Wsi, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 30. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 5/VIII/OW/14/PLGD, „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Bańska Wyżna” złożonego w ramach działania: Odnowa i Rozwój Wsi, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 31. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 6/VIII/OW/14/PLGD, „Konserwacja i restauracja zabytkowego muru kamiennego stanowiącego część pierwotnego założenia dworskiego rodziny Uznańskich oraz dostosowanie muru do urządzenia wystaw czasowych poświęconych kulturze, historii i etnografii regionu w miejscowości Szaflary” złożonego w ramach działania: Odnowa i Rozwój Wsi, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 32. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 7/VIII/OW/14/PLGD, „Nowe oblicze starej Wańkówki- rewitalizacja budynku Gminnego Centrum Informacji i Promocji w Poroninie” złożonego w ramach działania: Odnowa i Rozwój Wsi, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 33. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 8/VIII/OW/14/PLGD, „Poprawa jakości życia społeczności lokalnej i poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez wykonanie ławek i koszy we wszystkich sołectwach Gminy Poronin” złożonego w ramach działania: Odnowa i Rozwój Wsi, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 34. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 9/VIII/OW/14/PLGD, „Odnowa centrum wsi Kościelisko poprzez przebudowę ciągu pieszego ul. Budzówka i Śmiechówka oraz montaż obiektu małej architektury” złożonego w ramach działania: Odnowa i Rozwój Wsi, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 35. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/VIII/RM/14/PLGD, „Budowa bezdotykowej myjni samochodowej w Witowie” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 36. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 2/VIII/RM/14/PLGD, „Podwyższenie konkurencyjności firmy oraz wzrost zatrudnienia poprzez zakup plotera do obróbki drewna” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 37. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 3/VIII/RM/14/PLGD, „Podniesienie konkurencyjności i zwiększenie zatrudnienia poprzez wyposażenie obiektu turystycznego” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 38. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 4/VIII/RM/14/PLGD, „Zakup wyposażenia dla nowo tworzonego zakładu cukierniczego, samozatrudnienie i uruchomienie produkcji ciast i ciasteczek w celu podwyższenie konkurencyjności w branży cukierniczej na Podhalu” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 39. Wolne głosy, wnioski, zapytania,
 40. Zakończenie posiedzenia.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 33

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...