Posiedzenie Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w dniu 22/09/2014

Zawiadomienie

 

Na podstawie § 14 Regulaminu Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zawiadamiam, że w dniu 22/09/2014 roku (poniedziałek) o godzinie 15:30 w siedzibie Biura Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Murzasichlu przy ul. Sądelskiej 55 odbędzie się Posiedzenie Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.

 

 

Porządek Posiedzenia przedstawia się następująco:

 

  1. Otwarcie posiedzenie, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie porządku obrad
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
  3. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru zakończonego w dniu 12 września 2014.
  4. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/IX/RD/14/PLGD „Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez uruchomienie karczmy regionalnej w posiadanym gospodarstwie poprzez adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem” złożonego w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
  5.  Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 2/IX/RD/14/PLGD, „Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez uruchomienie agroturystyki w posiadanym gospodarstwie poprzez adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem” złożonego w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
  6. Wolne głosy, wnioski, zapytania,
  7. Zakończenie posiedzenia.