Posiedzenie Rady PLGD – 30.03.2017 g. 16:00

Szanowni Państwo

W imieniu Pani Przewodniczącej Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady w dniu 30.03.2017 r.

Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 16:00, w biurze Podhalańskiej LGD, Biały Dunajec ul. Jana Pawła II 310.

Program posiedzenia:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

– powitanie obecnych,

– weryfikacja kworum i parytetów,

– przyjęcie porządku obrad

  1. Weryfikacja uwag ze strony UM w zakresie przekazanej w dniu 13.02.2017 r. dokumentacji do naborów i dokonanie stosownych wyjaśnień w zakresie oceny operacji oraz podjęcie stosownych uchwał.
  2. Wolne wnioski i zapytania
  3. Zakończenie posiedzenia.

Rada nie będzie dokonywać ponownej oceny a jedynie udzieli wyjaśnień w zakresie dokonanej oceny w odpowiedzi na pisma ze strony UMWM dotyczące naborów nr 1/2016, 3/2016, 4/2016.

Jeśli przed wyznaczonym terminem posiedzenia LGD otrzyma także pismo w sprawie wyjaśnień do naboru nr 2/2016, to w ramach porządku obrad na posiedzeniu w dniu 30.03.2017 r.,  Rada udzieli także ewentualnych wyjaśnień do tego naboru.

O ewentualnych zmianach porządku obrad członkowie Rady zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.