Podsumowanie szkolenia z zakresu biznesplanu

8 grudnia w biurze Podhalańskiej LGD w Białym Dunajcu odbyło się dodatkowe szkolenie dla potencjalnych beneficjentów konkursów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. Głównym tematem było prawidłowe sporządzenie biznesplanu. Szkolenie miało charakter konsultacji dokumentacji aplikacyjnej i przeprowadziła je dla nas Pani Marzena Cieślak – ekspert posiadająca wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

Łącznie na szkolenie zgłosiło się aż 27 uczestników i w związku z czym szkolenie zostało podzielone na dwie tury trwające po dwie godziny. Staraliśmy się tak dobrać grupy że w jednej uczestniczyły głównie osoby zainteresowane aplikowaniem w zakresie Rozwoju działalności gospodarczej a w drugiej turze osoby zainteresowane otrzymaniem premii na podjecie działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt iż 12.12.2016 r. rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków w tych konkursach, szkolenie było okazją do ostatecznego podszlifowania wniosków złożonych w pierwszym dniu naborów.

LOGA-wszystkie2-PLGD

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Organizację szkolenia  współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2016.12.08-szkolenieMarzena Cieślak (1) 2016.12.08-szkolenieMarzena Cieślak (2)