Podhalańska Lokalna Grupa Działania na AGROTRAVEL w Kielcach 05-07.04.2013r.

W dniach 5-7.04.2013 odbyły się po raz piąty  Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach. Na targach spotkali się przedstawiciele z branży turystycznej z obszarów wiejskich zarówno z Polski jak i Europy. Duże zainteresowanie Targami różnych podmiotów umożliwiło wymianę doświadczeń, która niewątpliwie wpłynie na udoskonalenie produktów turystycznych i agroturystycznych.

 

Organizatorzy targów zadbali o wysoki poziom merytoryczny wydarzenia organizując min. Konferencję pn. ”Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich”. Odbyły się trzy sesje plenarne na których uczestnicy dyskutowali nad przyszłością turystyki wiejskiej po 2013 r., preferencjami turystów oraz potencjałem produktów turystyki wiejskiej.

Podhalańska Lokalna Grupa Działania razem z siedmioma innymi Lokalnymi Grupami Działania z Małopolski reprezentowała Małopolską Sieć LGD. Podhalańska Lokalna Grupa Działania zapraszała odwiedzających do degustowania produktów tradycyjnych: hałusek, tarcioków i kapusty po góralsku- dla wielu odwiedzających było to pierwsze spotkanie z tego typu wyrobem kulinarnym.

{gallery}targi_kielce{/gallery}