Ogłoszenie wyników – Zapytanie ofertowe nr 1/OW/PLGD – Zebranie danych z każdej gminy z obszaru Podhalańskiej LGD i wykonanie fotografii

 

W związku z tym, że najkorzystniejsza ze złożonych ofert znacznie przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zadanie spośród złożonych ofert nie wybrano wykonawcy zadania.