logo
logo
logo
logo

Ogłoszenie o naborze pracowników
Opublikowano: 4 kwietnia 2013

Murzasichle, dnia 04.04.2013

 

 Podhalańska Lokalna Grupa Działania

 • Siedziba: 34-520 Poronin ul. Józefa Piłsudskiego 2
 • Siedziba Biura: Murzasichle ul. Sądelska 55 (II piętro)

 

Ogłasza nabór na następujące stanowiska:

Asystent dyrektora Biura PLGD

Umowa cywilnoprawna

 

 

OPIS STANOWISKA PRACY

Data zatwierdzenia:

Wersja :

Stanowisko pracy

Asystent dyrektora Biura PLGD

Stanowisko bezpośredniego przełożonego

 1. Dyrektor Biura PLGD
 2. Prezes PLGD

Stanowiska podległe

brak

Liczba osób podległych bezpośrednio lub pośrednio

brak

Cel stanowiska: realizacja administracyjnych działań projektowych

Zakres obowiązków:

 1. obsługa administracyjna i organizacyjna realizatorów projektu, zabezpieczenia materiałów dydaktycznych i innych pomocy niezbędnych dla administracyjnej realizacji projektu
 2. przygotowanie działań związanych z promocją projektu
 3. nadzór i zarządzanie materiałami informacyjnymi, promocyjnymi i szkoleniowymi związanymi z realizacją projektu
 4. prowadzenie ewidencji administracyjnej realizacji projektu
 5. prowadzenie i kompletowanie dokumentacji administracyjnej projektu
 6. składanie sprawozdań dyrektorowi Biura PLGD z przebiegu realizacji poszczególnych zadań
 7. dbanie o terminowość realizacji zadań przez poszczególnych realizatorów projektu
 8. logistyczne przygotowanie wszelkich zebrań, posiedzeń Zarządu PLGD i szkoleń
 9. pełny monitoring osiąganych rezultatów projektu

Zakres odpowiedzialności:

 • administracyjna obsługa projektu oraz kontrolowanie poziomu wydatków budżetowych z projektem w poszczególnych zakresach działań
 • Asystent dyrektora Biura PLGD jest zobowiązany do natychmiastowej reakcji i powiadamiania bezpośrednich przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach w realizacji projektu lub jego zagrożeniach

Udzielone stałe pełnomocnictwa:

 • brak

Współpraca i kontakty wewnętrzne

Nazwa stanowisk współpracujących

Cel kontaktów i współpracy

1. Dyrektor Biura PLGD

Realizacja i merytoryczne rozliczanie działań projektowych

3. Specjalista d/s projektu

Realizacja i merytoryczne rozliczanie działań projektowych, przygotowanie materiałów na posiedzenia Zarządu PLGD

Współpraca i kontakty zewnętrzne

Nazwa stanowisk współpracujących

Cel kontaktów i współpracy

1. Partnerzy projektowi

Realizacja i merytoryczne rozliczanie działań projektowych

       

 

Wymagane kwalifikacje na stanowisko: Asystent dyrektora Biura PLGD

Punkty

Wykształcenie

 • wyższe*

0-3

Doświadczenie

 • doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej

0-3

Wymagania formalne ( w tym kursy, szkolenia, certyfikaty)

 • Znajomość Prawa Pracy

0-2

Umiejętności

 

 1. Znajomość języka obcego
 • pożądana znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym

0-2

 1. Znajomość obsługi komputera
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym szczególnie aplikacji biurowych

0-5*

 1. Kluczowe kompetencje
 • znajomość procedur projektowych (przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych z UE)
 • umiejętność przygotowania informacji
 • znajomość zasad i wytycznych związanych z promocją projektów współfinansowanych z UE

0-4 
 

0-2 
 

0-2

 1. Dodatkowe kompetencje
 • komunikatywność
 • wiedza ogólna

0-3 

0-2

 1. Inne umiejętności
 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego

0-2

Wymiar czasu pracy: umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę

30 p.

   *wymagania obowiązkowe

Termin i miejsce składania dokumentów:
Od dnia 04 kwietnia do dnia 15 kwietnia 2013 (decyduje data wpływu dokumentów do Biura PLGD) 

Dokumenty można składać  osobiście w siedzibie Biura PLGD:
34-531 Murzasichle ul. Sądelska 55 od godz. 8.00 do 16.00, lub za pomocą operatora pocztowego. 
Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do  biura PLGD po dniu 15 kwietnia 2013r. nie będą rozpatrywane.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 31

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...