logo
logo
logo
logo

Ogłoszenie o naborze pracowników
Opublikowano: 8 czerwca 2015

Ogłoszenie o naborze pracowników

Podhalańska Lokalna Grupa Działania

 • Siedziba: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 2
 • Siedziba biura: Murzasichle ul. Sądelska 55

Ogłasza nabór na następujące stanowiska:

Asystent Dyrektora biura PLGD:

OPIS STANOWISKA PRACY Data zatwierdzenia:
Wersja :
Stanowisko pracy Asystent dyrektora Biura PLGD
Stanowisko bezpośredniego przełożonego Zarząd PLGD
Stanowiska podległe Brak
Liczba osób podległych bezpośrednio lub pośrednio Brak
Cel stanowiska: realizacja administracyjnych działań projektowych
Zakres obowiązków:

 1. obsługa administracyjna i organizacyjna realizatorów projektu, zabezpieczenia materiałów dydaktycznych i innych pomocy niezbędnych dla administracyjnej realizacji projektu
 2. przygotowanie działań związanych z promocją projektu
 3. nadzór i zarządzanie materiałami informacyjnymi, promocyjnymi i szkoleniowymi związanymi z realizacją projektu
 4. prowadzenie ewidencji administracyjnej realizacji projektu
 5. prowadzenie i kompletowanie dokumentacji administracyjnej projektu
 6. składanie sprawozdań dyrektorowi Biura PLGD z przebiegu realizacji poszczególnych zadań
 7. dbanie o terminowość realizacji zadań przez poszczególnych realizatorów projektu
 8. logistyczne przygotowanie wszelkich zebrań, posiedzeń Zarządu PLGD i szkoleń
 9. pełny monitoring osiąganych rezultatów projektu
Zakres odpowiedzialności:

 • administracyjna obsługa projektu oraz kontrolowanie poziomu wydatków budżetowych z projektem w poszczególnych zakresach działań
 • Asystent dyrektora Biura PLGD jest zobowiązany do natychmiastowej reakcji i powiadamiania bezpośrednich przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach w realizacji projektu lub jego zagrożeniach
Udzielone stałe pełnomocnictwa:

 • Brak
Współpraca i kontakty wewnętrzne
Nazwa stanowisk współpracujących Cel kontaktów i współpracy
 1. Dyrektor Biura PLGD
Realizacja i merytoryczne rozliczanie działań projektowych
 1. Specjalista d/s projektu
Realizacja i merytoryczne rozliczanie działań projektowych, przygotowanie materiałów na posiedzenia Zarządu PLGD
Współpraca i kontakty zewnętrzne
Nazwa stanowisk współpracujących Cel kontaktów i współpracy
 1. Partnerzy projektowi
Realizacja i merytoryczne rozliczanie działań projektowych

 

 

Wymagane kwalifikacje na stanowisko: Asystent Dyrektora biura PLGD Punkty
Wymagania niezbędne
Wykształcenie
 • wyższe
Tak / Nie*
Doświadczenie
 • doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej
Tak / Nie*
Znajomość obsługi komputera
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym szczególnie aplikacji biurowych
Tak / Nie*
Wymagania dodatkowe
Dodatkowa wiedza (udokumentowane)
 • Znajomość Prawa Pracy
0 / 2*
Dodatkowe doświadczenie (udokumentowane)
 • znajomość procedur projektowych (przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych z UE)
0 / 4*

 

 

 

 

Dodatkowe kompetencje (udokumentowane)
 • znajomość zasad i wytycznych związanych z promocją projektów współfinansowanych z UE
0 / 2*

 

Umiejętności
 1. Znajomość języka obcego
 • pożądana znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym
0 / 2*
 1. Pożądane zalety
 • Komunikatywność

 

 • wiedza ogólna
0 / 3*

0 / 2*

 

 1. Inne umiejętności
 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego
 • umiejętność przygotowania informacji
0 / 2*

 

0 / 2*

Wymiar czasu pracy: umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę 19 p.
Suma punktów:  

właściwe zakreślić

 

 

Wskazanie wymaganych dokumentów:

 • CV
 • Potwierdzenie wykształcenia – kserokopie
 • Potwierdzenie szkoleń, kursów, doświadczenia z pracy na podobnym stanowisku – kserokopie

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 19 czerwca 2015 (decyduje data wpływu dokumentów do biura PLGD).

Przesyłka pocztową lub osobiście na adres siedziby biura PLGD: 34-531 Murzasichle,                              ul. Sądelska 55. O terminowości złożenia dokumentów decyduje data wpływu do biura LGD. Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 24

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...

INFORMACJA O PLANOWANEJ OPERAC...
Opublikowano: 4 maja 2022

W związku z opublikowaniem w dniu 28.03.2022 r. roku na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania informacji nr...

02.05.2022r. – BIURO NIE...
Opublikowano: 1 maja 2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 02.05.2022 r. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu w innych dniach w...