logo
logo
logo
logo

Ogłoszenie o naborze pracowników
Opublikowano: 8 czerwca 2015

Ogłoszenie o naborze pracowników

Podhalańska Lokalna Grupa Działania

 • Siedziba: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 2
 • Siedziba biura: Murzasichle ul. Sądelska 55

Ogłasza nabór na następujące stanowiska:

Asystent Dyrektora biura PLGD:

OPIS STANOWISKA PRACY Data zatwierdzenia:
Wersja :
Stanowisko pracy Asystent dyrektora Biura PLGD
Stanowisko bezpośredniego przełożonego Zarząd PLGD
Stanowiska podległe Brak
Liczba osób podległych bezpośrednio lub pośrednio Brak
Cel stanowiska: realizacja administracyjnych działań projektowych
Zakres obowiązków:

 1. obsługa administracyjna i organizacyjna realizatorów projektu, zabezpieczenia materiałów dydaktycznych i innych pomocy niezbędnych dla administracyjnej realizacji projektu
 2. przygotowanie działań związanych z promocją projektu
 3. nadzór i zarządzanie materiałami informacyjnymi, promocyjnymi i szkoleniowymi związanymi z realizacją projektu
 4. prowadzenie ewidencji administracyjnej realizacji projektu
 5. prowadzenie i kompletowanie dokumentacji administracyjnej projektu
 6. składanie sprawozdań dyrektorowi Biura PLGD z przebiegu realizacji poszczególnych zadań
 7. dbanie o terminowość realizacji zadań przez poszczególnych realizatorów projektu
 8. logistyczne przygotowanie wszelkich zebrań, posiedzeń Zarządu PLGD i szkoleń
 9. pełny monitoring osiąganych rezultatów projektu
Zakres odpowiedzialności:

 • administracyjna obsługa projektu oraz kontrolowanie poziomu wydatków budżetowych z projektem w poszczególnych zakresach działań
 • Asystent dyrektora Biura PLGD jest zobowiązany do natychmiastowej reakcji i powiadamiania bezpośrednich przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach w realizacji projektu lub jego zagrożeniach
Udzielone stałe pełnomocnictwa:

 • Brak
Współpraca i kontakty wewnętrzne
Nazwa stanowisk współpracujących Cel kontaktów i współpracy
 1. Dyrektor Biura PLGD
Realizacja i merytoryczne rozliczanie działań projektowych
 1. Specjalista d/s projektu
Realizacja i merytoryczne rozliczanie działań projektowych, przygotowanie materiałów na posiedzenia Zarządu PLGD
Współpraca i kontakty zewnętrzne
Nazwa stanowisk współpracujących Cel kontaktów i współpracy
 1. Partnerzy projektowi
Realizacja i merytoryczne rozliczanie działań projektowych

 

 

Wymagane kwalifikacje na stanowisko: Asystent Dyrektora biura PLGD Punkty
Wymagania niezbędne
Wykształcenie
 • wyższe
Tak / Nie*
Doświadczenie
 • doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej
Tak / Nie*
Znajomość obsługi komputera
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym szczególnie aplikacji biurowych
Tak / Nie*
Wymagania dodatkowe
Dodatkowa wiedza (udokumentowane)
 • Znajomość Prawa Pracy
0 / 2*
Dodatkowe doświadczenie (udokumentowane)
 • znajomość procedur projektowych (przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych z UE)
0 / 4*

 

 

 

 

Dodatkowe kompetencje (udokumentowane)
 • znajomość zasad i wytycznych związanych z promocją projektów współfinansowanych z UE
0 / 2*

 

Umiejętności
 1. Znajomość języka obcego
 • pożądana znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym
0 / 2*
 1. Pożądane zalety
 • Komunikatywność

 

 • wiedza ogólna
0 / 3*

0 / 2*

 

 1. Inne umiejętności
 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego
 • umiejętność przygotowania informacji
0 / 2*

 

0 / 2*

Wymiar czasu pracy: umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę 19 p.
Suma punktów:  

właściwe zakreślić

 

 

Wskazanie wymaganych dokumentów:

 • CV
 • Potwierdzenie wykształcenia – kserokopie
 • Potwierdzenie szkoleń, kursów, doświadczenia z pracy na podobnym stanowisku – kserokopie

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 19 czerwca 2015 (decyduje data wpływu dokumentów do biura PLGD).

Przesyłka pocztową lub osobiście na adres siedziby biura PLGD: 34-531 Murzasichle,                              ul. Sądelska 55. O terminowości złożenia dokumentów decyduje data wpływu do biura LGD. Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 154

Konsultacja zmian LSR 24 ̵...
Opublikowano: 24 marca 2023

Szanowni Państwo, w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju konieczna była korekta kwot w budżecie w obrębie poddziałan...

Biuro nieczynne...
Opublikowano: 22 marca 2023

Stanowi Państwo, Z uwagi na szkolenie w dniach 23-24 marca 2023r. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy do przesyłania wiad...

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY W...
Opublikowano: 15 marca 2023

protokół 7.03.2023...

09.03.2023 biuro nieczynnne...
Opublikowano: 8 marca 2023

Szanowni Państwo, informujemy iż w dniu 09.03.2023 biuro PLGD będzie czynne dla odwiedzających. Zapraszamy do kontaktu telef...