Ogłoszenie o nabórze na przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów

 Podhalańska Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór na przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów, którzy złożyli wnioski w poprzednich naborach z zakresu:

  • Małych projektów
  • Odnowy i Rozwoju Wsi
  • Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
  • Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej

Oferta powinna zawierać : 

  • koszt przeprowadzenia 8 godzin szkolenia skierowanego dla beneficjentów, którzy złożyli wnioski z poprzedniego naboru
  • Proponowany harmonogram szkolenia

 

Wymagane dokumenty:

  • CV
  • List motywacyjny
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w zakresie przygotowania i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy z ww. działań

 

Oferty proszę przysyłać na adres info@podhalanska.pl bądź pocztą na adres PLGD, ul. Sądelska 55, 34-531 Murzasichle do 01 kwietnia 2013 r.