„Odnowa i rozwój wsi” – nabór wniosków w ramach działania Wdrażanie LSR

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania
działającej na terenie gmin:
Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu
„Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,
 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 14 lipca 2014 r. do 28 lipca 2014 r.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Lokalnej Grupy Działania www.podhalanska.pl.
Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.podhalanska.pl  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl dla operacji z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Murzasichle, ul. Sądelska 55, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Wysokość dostępnych środków w 2014 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:
„Odnowa i rozwój wsi” wynosi 805 435,70 zł
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania.
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:
Działanie „Odnowa i rozwój wsi”
Uzyskanie minimum 10 pkt z możliwych do zdobycia w zakresie lokalnych kryteriów wyboru.
 
Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Murzasichle, ul. Sądelska 55, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Więcej informacji:
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 18/ 20 11 543 lub 603 125 001.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze – pobierz

Dokumentacja konkursowa – pobierz