„Odnowa i rozwój wsi” – nabór wniosków w ramach działania Wdrażanie LSR – Podhalańska Lokalna Grupa Działania

  • ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
    Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
    Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania
    działającej na terenie gmin:
    Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary
    wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu
    „Odnowa i rozwój wsi”
    w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,
    objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
    na lata 2007-2013
    z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
    na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

     

    Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
    od 15 września 2014 r. do 29 września 2014 r.

     

     

     

    Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

    Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.podhalanska.pl.

    Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.podhalanska.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Murzasichle, ul. Sądelska 55, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

    Wysokość dostępnych środków w 2014 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:
    „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 93 223,70 zł

    Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

     

    Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:
    Działanie „Odnowa i rozwój wsi”
    Uzyskanie minimum 10 pkt z możliwych do zdobycia w zakresie lokalnych kryteriów wyboru.

     

    Miejsce składania wniosków:

    Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Murzasichle, ul. Sądelska 55, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

    Więcej informacji:

    Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 18/ 20 11 543 lub 603 125 001.

     

    Do pobrania:

    Ogłoszenie o naborze – pobierz

    Dokumentacja konkursowa – pobierz