ODNOWA I ROZWÓJ WSI- budowa oświetlenia

ODNOWA I ROZWÓJ WSI- Odnowa centrum wsi Nowe Bystre gmina Poronin poprzez budowę oświetlenia
Beneficjent: Gmina Poronin
Wysokość dofinansowania: 49 000,00 zł