Nowe możliwości dofinansowań do instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii

Wójt Gminy Szaflary oraz Podhalańska Lokalna Grupa Działania rozpoczynają przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na instalację ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych i pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska. Poziom dofinansowania wynosi aż 60%.

SZCZEGÓŁY NA SPOTKANIU INFORMACYJNYM
MIEJSCE: SALA OBRAD URZĄD GMINY SZAFLARY ul. Zakopiańska 8;
DATA I GODZINA: 17-03-2017 godzina 10:OO

W niedługim czasie informacja o kolejnych spotkaniach na terenie pozostałych gmin Podhalańskiej LGD.

Serdecznie Zapraszamy