Informacja dla beneficjentów

LGD informuje, iż w aktualnym naborze z małych projektów, można składać wnioski tylko na 3 działania:

 

1.   

Operacja związana jest z rewitalizacją ginących zawodów na obszarze PLGD do 2015 roku

2.   

Operacja związana jest z tematyką ekologiczną

3.   

Operacja ma na celu wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 2015 roku

  

Nabór na zakup strojów i instrumentów zostanie ogłoszony w styczniu 2014.