Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski

„Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski”

Samorząd Województwa Małopolskiego działając poprzez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego (SR KSOW) wraz z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ogłaszają konkurs na „Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski” w 2014 r., który realizowany będzie w dwóch kategoriach: gospodarstwo agroturystyczne, obiekt turystyki wiejskiej.

 

Konkurs ma na celu promocję najlepszych obiektów turystycznych działających na terenach wiejskich Województwa Małopolskiego oraz małopolskiej wsi, jako ciekawego miejsca wypoczynku.

W konkursie mogą wziąć udział rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną oraz właściciele obiektów turystyki wiejskiej z terenu Województwa Małopolskiego, którzy wyślą lub złożą osobiście do dnia 7 lipca 2014 r. wypełnioną Kartę Zgłoszeniową wraz z dokumentacją zdjęciową gospodarstwa agroturystycznego/obiektu turystyki wiejskiej we właściwym dla miejsca prowadzenia gospodarstwa Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdą Państwo na stronach internetowych: www.zasamkujwmalopolsce.pl, www.fundusze.malopolska.pl, www.malopolskie.ksow.pl (przesyła je również w załączniku). Dodatkowe informacje można uzyskać w SR KSOW Województwa Małopolskiego, osobą do kontaktu jest Pani Gabriela Kapusta, dostępna pod numerem tel. 12 6303395, e-mail: gabriela.kapusta@umwm.pl.