opublikowano dnia 25-11-2016 r.

Numer naboru – link do ogłoszenia

1/2016

2/2016

3/2016

4/2016

Termin naboru

12-30.12.2016

12-30.12.2016

12-30.12.2016

12-30.12.2016

Zakres

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Przedsiewzięcie LSR

2.1.1. PREMIA NA STRAT – wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych

2.1.1. PREMIA NA STRAT – wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych

2.1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych

2.1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych

Wskaźnik produktuw danym konkursie – należy go wpisać w rubryce we wniosku “wskaźniki dodatkowe”

Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa /w tym wprowadzających innowacje/

Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych
/w tym wprowadzających innowacje/

Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

/w tym wprowadzającego innowacje/

Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, które tworzy miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych

Zakładana wartość wskaźnikaproduktu w naborze

3

10

3

2

Pula środków w naborze

240 000,00 zł

800 000,00 zł

600 000,00 zł

400 000,00 zł

Wskaźnik rezultatuw danym naborze

– Liczba utworzonych miejsc pracy

– Liczba utworzonych miejsc pracy

– Liczba utworzonych miejsc pracy

– Liczba utworzonych miejsc pracy

Zakładana wartość wskaźnika rezultatu dla naboru w ramach danej puli środków

3

10

3

2