Nabory zakończone

Jak pisaliśmy już na naszym facebooku, w dniu 30.12.2016 r. zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy:

  • W ramach dwóch ogłoszonych naborów na Premie na start – wpłynęło 39 wniosków (nabory 1/2016   i   2/2016)
  • W ramach dwóch ogłoszonych naborów na Rozwój działalności gospodarczych – wpłynęło 18 wniosków (nabory 3/2016   i   4/2016)

Lokalna Grupa Działania ma teraz 45 dni na ocenę i wybór operacji oraz przekazanie dokumentacji z wyboru do Samorządu Województwa.