logo
logo
logo
logo

Nabory OGŁOSZONE !!!
Opublikowano: 25 listopada 2016

Szanowni Państwo informujemy że w dniu dzisiejszym opublikowaliśmy 4 ogłoszenia o naborach wniosków z zakresu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości – w zakładce NABORY.

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków w terminie 12.12.2016 r. – 30.12.2016 r.

i zapytaniami wnioskodawców odnośnie zapisów we wniosku dotyczących celów LSR, przedsięwzięć i wskaźników (do wpisania we wniosku dodatkowe wskaźniki) oraz weryfikacji kryteriów oceny wniosków związanych ze wskaźnikami zamieszczamy pomocniczo w tabeli cele, przedsięwzięcia, wskaźniki dla poszczególnych ogłoszonych naborów:

Numer naboru

1/2016

2/2016

3/2016

4/2016

Termin naboru

12-30.12.2016

12-30.12.2016

12-30.12.2016

12-30.12.2016

Zakres

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Cel ogólny LSR

2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Cel szczegółowy

2.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i zwiekszenie liczby miejsc pracy

2.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i zwiekszenie liczby miejsc pracy

2.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i zwiekszenie liczby miejsc pracy

2.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i zwiekszenie liczby miejsc pracy

Przedsiewzięcie LSR

2.1.1. PREMIA NA STRAT – wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych

2.1.1. PREMIA NA STRAT – wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych

2.1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych

2.1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych

Wskaźnik produktu w danym konkursie – należy go wpisać w rubryce we wniosku „wskaźniki dodatkowe”

Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa /w tym wprowadzających innowacje/

Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych
/w tym wprowadzających innowacje/

Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

/w tym wprowadzającego innowacje/

Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, które tworzy miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych

Zakładana wartość wskaźnika produktu w naborze

3

10

3

2

Pula środków w naborze

240 000,00 zł

800 000,00 zł

600 000,00 zł

400 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu w danym naborze

– Liczba utworzonych miejsc pracy

– Liczba utworzonych miejsc pracy

– Liczba utworzonych miejsc pracy

– Liczba utworzonych miejsc pracy

Zakładana wartość wskaźnika rezultatu dla naboru w ramach danej puli środków

3

10

3

2

Ogłoszenie o naborze – link przekierowujący

Nabór 1/2016 w zakładce NABORY

Nabór 2/2016 w zakładce NABORY

Nabór 3/2016 w zakładce NABORY

Nabór 4/2016 w zakładce NABORY

Uwaga: zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosków można złożyć tylko jeden wniosek dotyczący tej samej operacji. W przypadku złożenia kilku jednobrzmiących wniosków, będą one traktowane jedynie jako dodatkowe egzemplarze tego zamego wniosku i jako jeden projekt będą podlegać ocenie przez LGD.

Tagi:

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 243

w dniu 1-2.12. 2022r biuro PLG...
Opublikowano: 30 listopada 2022

Szanowni Państwo, w dniu 1-2.12. 2022r biuro PLGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy!    ...

Równoj ku Górze...
Opublikowano: 28 listopada 2022

Szanowni Państwo, Na zakończenie roku jubileuszu obecności Świętego Jana Pawła II na Podhalu kiedy to wołał „Sursum Corda”, w t...

W dniu 25.11. 2022r (piątek) b...
Opublikowano: 24 listopada 2022

W dniu 25.11. 2022r (piątek) biuro nieczynne. W godzinach 10-12 zapraszamy na spotkanie w ramach budowania nowej strategii do U...

ANKIETA EWALUACYJNA PLANU KOMU...
Opublikowano: 22 listopada 2022

ANKIETA EWALUACYJNA OCENIAJĄCA SKUTECZNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Podhalańską LGD...