Nabór na prowadzenie doradztwa – ogłoszenie

Podhalańska Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór na prowadzenie doradztwa  w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działań określonych w PROW Oś IV Leader tj.

  • Małych projektów,
  • Odnowy i Rozwoju Wsi,
  • Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
  • Różnicowania w kierunku działalności nierolnej.

 

Oferta powinna zawierać :

  • Koszt przeprowadzenia doradztwa indywidualnego dla potencjalnych beneficjentów od kwietnia do sierpnia po 8 h przez 10 dni (sobota)
     

Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • List motywacyjny,
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy z ww. działań, 

Oferty proszę przysyłać na adres info@podhalanska.pl bądź pocztą na adres PLGD, ul. Sądelska 55, 34-531 Murzasichle do 14 marca 2013 r.