MŁODZI, AKTYWNI I DOŚWIADCZENI NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY 2

Związek Młodzieży Wiejskiej, wspólnie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk, rozpoczyna realizację projektu „Młodzi, aktywni i doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2”, który jest przedsięwzięciem będącym efektem doświadczeń wyżej wspomnianych organizacji, w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób młodych w trudnej sytuacji na rynku pracy w województwie małopolskim.

Celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez 150 osób młodych,  biernych zawodowo.

Program skierowany jest do osób w wieku 18-29, pozostających bez pracy, aktualnie nie uczących się i obecnie niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

W ramach programu przewidziano: doradztwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże, szkolenia (pracownik obsługi biurowej, spawacz, kierowca ciężarówki i inne), bony stażowe, bony na zasiedlenie, środki na otwarcie działalności gospodarczej.

Współorganizatorzy pokrywają koszty dojazdów na szkolenia, poradnictwo zawodowo-psychologiczne oraz stypendium za udział w każdym szkoleniu.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 503 879 401 i w biurze projektu: ul. Batorego 2, 31-135 Kraków.