11-2021

PREZENTACJA – konkursy2021 i 2022

ulotka – nabory I półrocze 2022 r

ulotka – nabory IV kwartał 2021

01-2020

Ulotka – konkursy 2020

PREZENTACJA – konkursy inne 2020

12-2019

BIULETYN ELEKTRONICZNY – CZYLI NASZE FILMY PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ STRATEGII DO 2019 R.:
1) Dofinansowania z EFRROW na rozwój przedsiębiorczosci na terenie PLGD – efekty 2019 r.

2) Dofinansowanie z EFRROW lokalnych inicjatyw społecznych na terenie Podhalańskiej LGD

08-2019

PREZENTACJA – konkursy inne 2020

PREZENTACJA – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 12.2019

PREZENTACJA – PREMIA na START XI-XII.2019

Ulotka – śródokresowa

BIULETYN – 2019 – śródokresowo

03-2019

PREZENTACJA – konkursy 2019 – info-ogolne

07-2018

ulotka – LIPIEC 2018-konkursy

15-06-2018

PREZENTACJA  LGD –  PREMIA+INKUBATOR

Ulotka – konkursy 2018

Inkubator przetwórstwa lokalnego – informacje

Kryteria oceny _INNE-podejmowanie działalności

Kryteria oceny _INNE-inkubator

26-06-2017 r.

Broszura informacyjna – operacje inne – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Broszura informacyjna – Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Interpretacje MRiRW – Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

————————————————————————————————————————————–

01-06-2017 r.

Ulotka informacyjna przed konkursami planowanymi do ogłoszenia w 2017 r. – zobacz

Ulotka informacyjna dla beneficjentów (grantobiorców) – PROJEKTY GRANTOWE – AKTUALIZACJA

————————————————————————————————————————————–

18-05-2017 r.

PORTAL OGŁOSZEŃ ARiMR – wybór oferentów zgodnie z zasadą konkurencyjności – LINK do strony ARiMR

————————————————————————————————————————————–

24-11-2016 r.

Dzięki uprzejmości pani kierownik zespołu do spraw realizacji projektów PROW oraz RiM z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego udostępniamy Państwu przekazany nam plik excel jako materiał roboczy który powinien Państwu ułatwić poprawne wypełnienie tabel finansowych biznesplanu.

Przy wypełnianiu poszczególnych tabel  umieszczonych w pliku nie wszystkie dane będą się automatycznie wyliczać oraz przenosić do poszczególnych komórek. Należy pamiętać, iż niektóre dane trzeba wpisać ręcznie w zależności od złożeń przyjętych przez wnioskodawcę oraz wyliczeń. Ponadto trzeba mieć na uwadze rozbieżności pomiędzy tabelą rachunku zysku i strat a tabelą NPV. W rachunku zysku i strat rok N to  rok dokonania płatności ostatecznej, natomiast rok n w NPV stanowi sumę roku n oraz roku n-1 i roku n-2.

NARZĘDZIE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU – Pobierz plik Excel

————————————————————————————————————————————–

23-11-2016 r.

BIULETYN LGD – Pobierz

Tematy tego numeru:
– Władze i kadra Podhalańskiej LGD
– Budżet LSR na lata 2016-2022
– Harmonogram naborów
– cele i przedsięwzięcia LSR
– 6 KROKÓW DO SUKCESU PROJEKTU
– Lokalne kryteria wyboru operacji
– Koszty kwalifikowalne i odpowiedzi na pytania
– Przydatne adresy, linki, namiary

—————————————————————————————————————————————–

19-11-2016

uwaga !!! Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom o możliwość konsultacji/szkolenia z zakresu wypełniania biznesplanu w ramach działań “Podejmowanie działalności gospodarczej” i “Rozwijanie działalności gospodarczej” informujemy że przyjmujemy zapisy na szkolenie połączone z konsultacjami z zakresu biznesplanu zaplanowane wstępnie w dniu 8.12.2016 r. Zgłoszenia przyjmujemy do końca dnia 30.11.2016 r. O zakwalifikowaniu na szkolenie oraz dokładnym terminie, harmonogramie i miejscu szkolenia/warsztatów poinformujemy zgłoszone osoby mailowo najpóźniej 4.12.2016 r.  WYPEŁNIJ FORMULARZ  ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE z ZAKRESU BIZNESPLANU W DNIU 8-12-2016 R. – TUTAJ

 ————————————————————————————————————-

19-11-2016

W zakresie uzyskania punktów za kryterium „Korzystanie z Doradztwa LGD” w ramach oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami, poniżej udostępniamy Regulamin Doradztwa – który precyzuje dokładnie na jakich zasadach świadczone będzie doradztwo w zakresie konkretnego wniosku planowanego do złożenia w danym naborze.

Prosimy o umawianie się telefoniczne na konkretne terminy konsultacji wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy planowanego do złożenia w nadchodzących naborach. Tego typu konsultacja zostanie potwierdzona na karcie doradztwa i będzie brana pod uwagę przy weryfikacji spełnienia przez wnioskodawcę kryterium oceny „DORADZTWO” –  ZOBACZ – REGULAMIN DORADZTWA

 ————————————————————————————————————

Mając świadomość tego jak rozbudowane są procedury i przepisy legislacyjne dla beneficjentów działań LGD zamieszczamy poniżej pomocnicze ulotki, broszury, prezentacje:

Szczegółowe przepisy zamieściliśmy w zakładce LEGISLACJA PROW

—————————————————————————————————————————————

 ————————————————————————————————————

 ————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

Jeśli mają Państwo wątpliwości odnośnie przekazanych informacji lub dodatkowe pytania zachęcamy do skorzystania z naszych bezpłatnych usług doradczych w biurze LGD w Białym Dunajcu, godziny przyjmowania stron: pon.- pt. 8:00 – 15:00.

Dodatkowo przed naborami organizujemy spotkania i punkty doradcze na terenie gmin wchodzących w obszar PLGD: