MAŁE PROJEKTY- Trasy narciarstwa biegowego

MAŁE PROJEKTY- Trasy narciarstwa biegowego w Kościelisku – stworzenie warunków do rozwoju turystyki i aktywnego spędzania czasu wolnego.
Beneficjent: Gmina Kościelisko
Wysokość dofinansowania: 24766,08zł