MAŁE PROJEKTY- Odnowienie małej architektury sakralnej

MAŁE PROJEKTY- Odnowienie małej architektury sakralnej w postaci kapliczki pw. Św. Jana Niepomucena autorstwa Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka w Gliczarowie Górnym.
Beneficjent: Gmina Biały Dunajec
Wysokość dofinansowania: 24178,28zł