Lista operacji wybranych oraz niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie Małych Projektów oraz Odnowy i Rozwoju Wsi w trak

Lista operacji wyrbanych i nie wybranych – 21-10-2014 – pobierz xls