Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w ramach Działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie Małych Projektów, Oś IV Leader w trakcie Posiedzenia Rady odbytego w dniu 11/04/2014r

Pobierz listę xls