LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – nabór na wolne stanowisko

Asystent dyrektora biura PLGD w Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania

 

W związku z ogłoszeniem o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy: Asystent dyrektora biura PLGD w Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania  w ramach działania 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” PROW 2007-2013 Lokalnej Grupy Działania dofinansowanego z osi 4 LEADER, Podhalańska Lokalna Grupa Działania informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie  wpłynęło w terminie 6 ofert.

Do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostały zakwalifikowane wszystkie osoby:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

  1.  

Mateusz Latoszek

Przysieki

  1.  

Agata Woryna

Zakopane

  1.  

Renata Martyniak

Lipnica Wielka

  1.  

Joanna Bachleda

Zakopane

  1.  

Elżbieta Lańda

Poronin

  1.  

Barbara Laris

Piotrków Trybunalski