Konsultacje zmiany do Lokalnych Kryteriów Wyboru i LSR

Szanowni Państwo, w związku z planowaną zmianą w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, poniżej zamieszczamy propozycje zmian przygotowane przez Zarząd Podhalańskiej LGD.

W ramach Konsultacji Zmiany Kryteriów przyjmujemy Państwa uwagi do przedstawionych propozycji, do dnia 23.03.2017 r. (piątek) do godziny 12:00.

Kryteria wyboru _ine niż LGD propozycja  zmian marzec2017

Kryteria wyboru GRANTOWE propozycja zmian marzec2017

Kryteria wyboru WŁASNE propozycja zmian marzec2017

Dodatkowo do konsultacji przedkładamy projekt zmian w LSR – zmiany dotyczą załączników nr 1 i 5 do LSR, uwagi w tym zakresie można zgłaszać do 28.03.2017 r.:

LSR 2014-2020 ZMIANY na 30-03-2017

LSR – uzasadnienie zmian

Uwagi można zgłaszać (osobiście lub mailowo) na formularzu zamieszczonym na naszej stronie: https://podhalanska.pl/formularz-zmian-w-dokumentach/