Konsultacje zmian w LSR Podhalańskiej LGD

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie realizacji krajowego projektu współpracy przez Podhalańską Lokalną Grupę Działania, Zarząd PLGD przygotował projekt zmian w LSR, zmiany dotyczą wartości wskaźnika produktu oraz wykreślenia dwóch partnerów z planowanego do realizacji projektu współpracy. Zmiany do konsultacji zostały wprowadzone na stronie 38, 44 i 48 załączonej poniżej Strategii:

PLGD LSR 2014-2020 ZMIANY-PAŹ.-2018 rok

Przedstawiona LSR zostanie zatwierdzona uchwałą WZC w dniu 29.10.2018 – termin WZC godzina 16:30