Konsultacje zmian w LSR od 09 – 16.01.2019 r.

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością dokonania zmian korygujących w LSR  zamieszczamy na 7 dni do konsultacji społecznych wykaz planowanych zmian w LSR wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia oraz projekt LSR z naniesionymi proponowanymi zmianami do przyjęcia na WZC planowanym w dniu 17.01.2019 r.

Wszelkie propozycje korekt planowanych zmian można zgłaszać do dnia 16.01.2019 r. do godziny 15:00

formularz-proponowanych-zmian-w-lsr-konsultacje wzc 17.01.2019

PLGD LSR 2014-2020 ZMIANY-STYCZ-2019 rok