Konsultacje zmian w LSR -kryteriach wyboru -procedurze oceny i wyboru operacji.

Szanowni Państwo,

Publikujemy proponowane przez Zarząd zmiany w:

  1. LSR (Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność)
  2. Kryteria oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD
  3. Procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

wraz z wykazem zmian i uzasadnieniem ich wprowadzenia.

Kryteria oceny _INNE-aktualizacja- V.2020

LSR 2014-2020 ZMIANY-MAJ.2020

Procedura oceny -oper INNE-27.11.2017 zmiany V.2020

wykaz zmian LSR – V.2020 na formularzu proponowanych zmian w LSR

wykaz zmian w dokumentach proceduralnych PLGD – V.2020

W razie uwag prosimy do ww. dokumentów prosimy o ich wnoszenie w terminie 18.05.2020 – 25.05.2020, na formularzu proponowanych zmian.

Po tym terminie uwagi nie będą przyjmowane.